Liberal Ekonomi Nedir?

Liberal ekonomi, bir toplumun ticaret ve endüstrisinin devletten ziyade özel mülk sahipleri tarafından kâr amacıyla kontrol edildiği bir ekonomik sistemdir. Liberal ekonomideki “liberal” kelimesi genellikle fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği bir serbest piyasayı ifade eder.

Liberal ekonomi (serbest ekonomi olarak da bilinir), bir toplumun ticaret ve endüstrisinin devletten ziyade özel mülk sahipleri tarafından kontrol edildiği bir ekonomik sistemdir. Liberal ekonomideki “liberal” kelimesi genellikle fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği bir serbest piyasayı ifade eder.

Serbest piyasa, fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği ve hükümetlerin rolünün özel mülkiyeti korumak, sözleşmeleri uygulamak ve bireylerin maksimum özgürlükten yararlanmasına izin veren kurallar oluşturmakla sınırlı olduğu bir sistemdir. Böyle bir sistemde hükümet, hangi mal veya hizmetlerin üretildiğini veya satıldığını kontrol etmez.

Liberal ekonomilerde, piyasalara devlet müdahalesi, liberal olmayanlara kıyasla minimum düzeydedir.

Bu tür bir ekonominin faydaları şunları içerir:

daha fazla rekabet yoluyla artan üretkenlik;

ticarette daha az kısıtlama olduğu için daha yüksek yaşam standartları;

fiyatların gerçek maliyetlerini yansıtması nedeniyle kaynakların daha verimli kullanılması; ve deregülasyon nedeniyle daha fazla verimlilik.

Liberal bir ekonomi genellikle malların, sermayenin ve toprağın özel mülkiyeti ile karakterize edilir; rekabet yoluyla üretim faktörlerini şekillendiren bir pazar; piyasalara giriş ve çıkışlar için yasal engellerin olmaması; devletler arasında ticaret için yasal engellerin olmaması; ve verimliliği artırmak için yeni malların yaratılabilmesi veya yeni üretim yöntemlerinin geliştirilebilmesi için yenilik teşvikleri.

Liberal bir ekonomi genellikle malların, sermayenin ve toprağın özel mülkiyeti ile karakterize edilir; rekabet yoluyla üretim faktörlerini şekillendiren bir pazar; piyasalara giriş ve çıkışlar için yasal engellerin olmaması; devletler arasında ticaret için yasal engellerin olmaması; ve verimliliği artırmak için yeni malların yaratılabilmesi veya yeni üretim yöntemlerinin geliştirilebilmesi için yenilik teşvikleri.

Bu Makalede İlginizi Çekebilir.  Karma Ekonomi Nedir?

Serbest piyasa, seçme özgürlüğüne ve gönüllü mübadeleye dayalı bir ekonomik sistemdir. Mülkiyet hakları, sermaye piyasalarına erişim, bireylerin işleriyle ilgili olarak kendi kararlarını verme fırsatı, fiyatlandırma mekanizmaları gibi araçları ve diğer özellikleri içerir.

Liberaller tipik olarak sosyalist ekonomiye karşıdırlar. Kapitalizmin daha iyi olduğuna inanıyorlar, çünkü özellikle ekonomik özgürlük ve hükümet işlerine müdahale etmeden girişimciliği sürdürmek isteyen bireyler için daha fazla özgürlüğe izin veriyor.

Liberaller tipik olarak sosyalist ekonomiye karşıdırlar. Kapitalizmin daha iyi olduğuna inanıyorlar, çünkü özellikle ekonomik özgürlük ve hükümet işlerine müdahale etmeden girişimciliği sürdürmek isteyen bireyler için daha fazla özgürlüğe izin veriyor.

Örneğin, liberaller, ücretleri piyasanın belirlemesi gerektiğine inandıkları için genellikle asgari ücret yasalarına karşı çıkarlar; İnsanlara ne kadar ödeme yapılması gerektiğine karar vermek hükümete veya başka birine bağlı değildir. Liberaller ayrıca tarifeler gibi ticaret engellerini desteklememe eğilimindedir, çünkü bunlar bir endüstrideki rekabeti yapay olarak azaltır ve işletmelerin işçilere, pazarlarımıza satış konusunda bu tür kısıtlamalarla karşılaşmayan yabancı şirketlere karşı rekabet ettikleri takdirde yapacaklarından daha az ödeme yapmalarına neden olur. .

Liberaller bazen iki veya daha fazla ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmalarını (STA) destekler, çünkü bu tür anlaşmalar tipik olarak bu ülkeler arasındaki ticaret engellerini ortadan kaldırır veya azaltır, her ülkedeki işletmelerin ek vergiler konusunda endişelenmeden ürünleri ve hizmetleri için yeni pazarlara erişmesine izin verir. yabancı topraklara girerken üzerlerine.*

Liberal bir ekonomide, hükümetten daha az müdahale ve o ülkede yaşayan insanlardan daha fazla müdahale olacaktır.

Liberal bir ekonomide, hükümetten daha az müdahale ve o ülkede yaşayan insanlardan daha fazla müdahale olacaktır. Bu, hükümetin, vatandaşlarının yerine kendi hayatları hakkında kararlar almasına izin vereceği anlamına gelir.

Bu Makalede İlginizi Çekebilir.  Kdj Nedir ?

Liberal ekonomilerin aşağıdakiler dahil birçok faydası vardır:

  • Bir ülkedeki tüm insanlar için daha fazla refah
  • Artan ekonomik büyüme
  • Bireyler için daha fazla özgürlük

Sonuç

Sonuç olarak, liberal bir ekonomi herkes için iyidir çünkü daha fazla özgürlüğe izin verir.

Yorum yapın